O meni

Zovem se Vesna Radivojević

Moja velika strast prema novim saznanjima, prema zdravim međuljudskim odnosima, prema porodici, prema poverenju, prema samosvesti, i prema deljenju me je odvela u oblast koja se zove neurokoučing

Ono što sve nas povezuje jeste splet neurona, jesu naše emocije, jeste okruženje u kome egzistiramo.

Da li možemo da probudimo želju u tom veličanstvenom mozgu da iskusi samog sebe, prolazeći kroz introspekciju, kroz fizičku aktivnost, kroz učenje, kroz građenje novih prijateljstava, kroz kreiranje? Koliko ste spremni da krenete na put na kome :

-Upoznajući svoj mozak, upoznajete sebe

-učite da upravljate svojim emocijama

-da aktivirate svoj potencijal

-da povećate moć sopstvenog uvida i kreativnosti

-da postanete sam svoj vođa, a onda uzor onima koje volite i na koje želite da utičete?

Moja misija je da u radu sa vama probudim u vama želju da dostignete svoj potencijal. Da probleme koje imate, jednostavno pretvorite u ciljeve.Da ih ne doživljavate kao prepreke, već kao izazove.

Sigurna sam da ste čitali o tome kako je moderna neuronauka došla do fascinantnih saznanja. Mislim da je pravi trenutak da pokušamo da ih maksimalno upotrebimo u svakodnevnom životu.Da postavimo pravac kretanja,odredimo strategiju, prepoznamo kapacitete kojima trenutno raspolažemo, a koje želimo da povećamo.Na ovom putu vam je potreban i onaj zdravi optimizam.Zašto? Zato što pomoću njega sebe motivišete i dobijate potrebnu energiju za ostvarenje cilja koji ste sebi postavili.

%d bloggers like this: