Saosećanje

„Svi imamo svoje „krugove“ ili grupe sa kojima se identifikujemo – to mogu biti ljudi koji su u istoj zemlji, u istom regionu, u istoj zajednici. Ljudi istog pola ili rase. Ili pojedinci sa određenim verskim ili političkim stavovima… ovo je duga lista koja se nastavlja u nedogled.Kada nekog identifikujemo kao deo našeg „kruga”, ispadaNastavite čitati „Saosećanje“

Kako osmeh može biti blagoslov ili prokletstvo

Neki ljudi koriste svoj osmeh da sakriju svoja osećanja, čak i od sebe.Nedavna istraživanja pokazuju da osmeh utiče na hemikalije u mozgu i podiže raspoloženje. To takođe signalizira drugima da je neko srećan i da je dobro.U porodicama koje imaju nisku toleranciju na negativne emocije, deca mogu naučiti da je osmeh efikasan način da sakrijuNastavite čitati „Kako osmeh može biti blagoslov ili prokletstvo“

Samo dva sata manje sna utiče na emocije

Nedostatak sna utiče na sve vrste kognitivnih funkcija, uključujući pamćenje, pažnju i učenje.Samo dva sata manje sna nego što je normalno dovoljno je da promeni emocionalno iskustvo ljudi tokom dana, otkriva studija.Ljudi osećaju manje pozitivnih emocija nakon samo jedne noći smanjenog sna.Međutim, ljudi se nisu osećali više depresivno nakon što su spavali manje nego normalno.Dakle,Nastavite čitati „Samo dva sata manje sna utiče na emocije“

Odakle potiču očekivanja koja imamo od sebe?

Ono što očekuješ od sebe potiče od tvog temperamenta i od tvojih roditelja. Deca su oblikovana prirodnom selekcijom da apsorbuju pravila svojih roditelja, pretvarajući ih u samoočekivanja.Razlike u ponašanju roditeljske brige i temperamentu deteta utiču na to koliko snažno deca internalizuju pravila svojih roditelja.Detetovo prilagođavanje očekivanjima vršnjaka može ublažiti ili nadoknaditi njegova ili njena unutrašnjaNastavite čitati „Odakle potiču očekivanja koja imamo od sebe?“

Rast i razvoj

Svaki put kada ste nesrećni zato što se slika realnosti ne poklapa sa vašim viđenjem iste, znajte da još uvek niste razumeli kako život funkcioniše, i kako lični rast i razvoj funkcionišu. Nije cenjeni život sa nama da bi nam ispunjavo sva očekivanja koja imamo, već da bi nam dao informacije kako realnost zapravo funkcioniše.Nastavite čitati „Rast i razvoj“

Šta je kognitivna pristrasnost?

Kognitivna pristrasnost je sistematska greška u razmišljanju koja se javlja kada ljudi obrađuju i tumače informacije o svetu oko sebe i utiče na odluke i sudove koje donose o tom svetu.Ljudski mozak je moćan, ali podložan ograničenjima. Kognitivne pristrasnosti su često rezultat pokušaja vašeg mozga da pojednostavi obradu informacija. Predrasude često funkcionišu kao pravila kojaNastavite čitati „Šta je kognitivna pristrasnost?“

Glija: Druge moždane ćelije

Do nedavno, neuronaučnici su mislili da su ćelije zvane glia igrači koji podržavaju nervni sistem, pomažući da komunikacija ćelija mozga bude u radnom stanju. Naučnici su se fokusirali više na 100 milijardi nervnih ćelija mozga zvanih neuroni. Nedavne studije, međutim, sugerišu da glija igra vitalnu ulogu u komunikaciji moždanih ćelija, a možda i u razvojuNastavite čitati „Glija: Druge moždane ćelije“

Vežbanje je promenilo život ove neuronaučnice, a sada ona želi da promeni vaš

Posvećena rešavanju zamršenih fizioloških pitanja o mozgu tokom skoro celog svog odraslog života, Vendi Suzuki, neuronaučnica sa Univerziteta u Njujorku, bila je ponosna na svoj rad. Ali dugi sati posvećeni istraživanju na kraju su je ostavili da se oseća socijalno izolovanom i fizički slabom.Usvajanje navike da redovno posećuje teretanu promenilo je sve to – takoNastavite čitati „Vežbanje je promenilo život ove neuronaučnice, a sada ona želi da promeni vaš“

Zahvalnost

Drago mi je da mogu da budem svesna potrebe da se zahvalim za lepo,ružno, standardno, adekvatno, neadekvatno,kooperativno,razarajuće, provokativno,proaktivno, nasumično,porodično i za nebrojeno drugih stanja i situacija,ljudi, ideja,istina,i svega što čini i ne čini moj život. Zahvalnost me čuva od arogancije( koja me je dosta dugo vozala -naučeno od okruženja), ali i od apatije, snishodljivosti iNastavite čitati „Zahvalnost“